Guman

Guman (gümân) sözcüğü Kürdçeden başka Türkçe, Arapça, Farsça gibi ve eski Sanskrit dillerde (Zend dilinde yazıldığı Avesta kitabı ve Pehlevice) rastlanmaktadır. Arkaik bir sözcük olması, iki zıt (olumlu: inanma, olumsuz: şüphelenme) anlamlar taşıması, özellikle hala Xalikan[1] Kürdlerin sözlü literatüründe (hafızasında) mevcut olması, bu yazının hazırlanmasında belirleyici olmuştur.

1Xalikan (Halikan) Kürdleri büyük bir coğrafyaya dağılmış bir topluluktur. Orta Anadolu'da, Konya ve Ankara vilayetlerin arasında yaşayan Xalikanlı Kürdler ise, üç büyük köye (Xalko-Jor / Karacadağ, Xalko-Jêr / Gölyazı, Qemero / Yapalı) yerleşmişlerdir. Xalikanlı'lar Kürdlerin Kurmancî lehçesinde konuşmaktadırlar. Xalko Jor Kürdleri, Konya vilayetinin Kulu ilçesine bağlı olan Karacadağ köyünde yaşamaktadırlar.

INDIR

Share Your Thought