Ateş Kültürü
Kürtlerin, ateşi kutsal bir varlık olarak görmelerinin tarihi...
Zêr
Bûkê malê Hesî Reşîya Eşê, ji...
Destpêkirin – to Begin – Başlamak
Ji bo ditîna vê rûpelê divê ku tu têkevî. TR: Bu sayfayı görebilmek...