BARÊ TİRSÊ
FERHENGOK di pey arkasından text taht hewûye, hebûye mevcut...
Zûtik
Yekî ji wan gundên me li odê Hesî Bêkes qala...
GOŞTÊ XINZIR
Roke yekşemîyê Îbram, ji mal biderket. Xwe avite,...