DEVNEGİRTİN
FERHENGOK Kurdî [Kurmancî] Tirkî civat toplum giregiran...