ŞAR Û KITAN
Kinc û lîbas; perçeyek ji çand û kultura gel...
KOMPOZÎSYON – Drêjnivîs
Mamoste’ê wêje ye. Î mecbûr e ku, hestên xwe pi zmanekî wêjeyî...