Konya-Ankara Kürdleri – 1963
Wolf Dieter Hütteroth KITAP: “Ländliche Siedlungen im Südlichen...
DENDÎK
Hindik û rindik  DENDÎK Wê royê, yekî qala...
Cirîd
Cirîd [cırid] “cirit”, 1950-1960 yılları arasında,...
KÊLPAZİ
Sürüngen hayvanlar, yeryüzündeki diğer hayvanlar gibi,...
ÇÛÇIKA MALÊ EHMEDÎ MESTÊ
Çûçikeke Mala Ehmedê Mestê hebûyê....
KÛÇIKÊ HESÎ COLO
Hesê Colo şivan bû. Kûçikekî vî yê binar hebûye. Te digot çiqasî...
QENERE
Hevalê min, dostê min û pixaltîyê min î delal Mem Xelikan di hejmara...
Orta Anadolu’da Klasik Kürd Evlerin Bir...
Alman Hermann Wenzel'in 1937'de yayınlanmış (Forschungen in...