Yo Sılk, Yo Dargûş
Xaltî Basık, jıneke pır xızon û fıqorê wûye. Zemanê tuneyî û...