Av
Tarî bû. Dema ku ez bi rê ketim û berîyê xwe da Newalê Rapo havîn e....