Poraz û Sam
Di dîroka (tarîxa) gotini a Kurdan de, navên mîna...