Germîya Arê Şivanan
Di jiyana gelê kurd de, şivanan û şivanîyê...