HERG PI MOTIR
Traktor (motir) ji salên 1952-1953'an bi şûnda hatiwûn...