Hût
ÇÊROKA HÛT* Amedekar: Nuhê Hecî Malê Herşîd Çi hebûye û çi...