Dallas

Rêzefîlimê TV Dallas (1978-1991) di wexta xwe da, ne tenê li seranserî dinyayê, li gundên kurdên Anatoliyayê jî fîlimekî hezkirî bû. Ku te guh dida ser gilî û gotinên gundiyan yên li ser rol û taybetên serlîstikvanan vê fîlimî, tê bigota ew ê qala nas û cîranên xwe dikine.

Di fîlimê da qala serhatiya malbata Ewîng ya qelaw (zengîn) û neyartîyên di nav ferdên wê da tê kirin. Qalek jî, rekebeta di navberê malbata Ewîng û hen malbetên din yên bi nav û deng da ye. Dirêj nekim, fîlim li ser dijîtîya çêyî û neçêyîyê hatiye ristin. Serlîstikvan Bobî (Robert Bobby) çêyî û dilpakî temsîl dikir û Jear (John Ross) jî temsîldarê neçêyî û xerawîyê bû. Lêbilem her du jî ji heqe rolên xwe dihatin derê.

Gula Hudê û malbata wê jî hezkirên vê rêzefilmê bûne û benda tu rêzên wê bernedidane. De tu ware wê, rêzefilm bi tirkî ye û Gulê jî, mîna pir gundiyên wê çaxê, bi tirkî kêm dizanîye. Wê, derên fîlim yên ku fehm nedikirî, geh ji keçûlawên xwe yên bi tirkî dizanin pirs dikiriye û geh jî, ji rabûn û rûniştinên lîstikvanên fîlim meneyek derdixistiye. Carina jî wê, ji herda xwe da, gotin lihevdianîne û dikirine devî qehremanên fîlimê.

Ji malbata Gulê, ew û lawê wê Tefo, mîna ku tewên, nexwaşê vî rêzefîlmî bûne û bi çar çavan benda wî dipane.Tefo dolmişeke xwe hewûye. Rojekê, pêçekê di ber destpêkirina rezefilimê, mişterîyek hatiye ber derîyê mala Gulê. Wî, sewa karekî xwe î bilez, xwastiye ku Tefo wî bigîhînê qezê. Tefo gotiye; “ez vê satê naherim qezê, rêzefilmê Dallas î ku niha destpê bikê. Di pêy filîm va, ezê te pevim!” Dayika wî, Gulê hema xwe avêtiye navberê û gotiye; “Tefo rabe, mişterîyê te î hatiye ber nigê te, tu jî xwe dihêfşinî! De rawe lawikê min, bi gurê dayikê xwe bike, mîşterîyê xwe meşikêne, wî bigihînê qezê! Meraq meke, eza li Dallas sêyir kim û wî rind di çavên xwe ra kim! Paşê, kîngê ku tu hatî, eza ji lawikî xwe ra, ku çi bûye û çi nebûye, yekbiyek gîştkê kat kim!” Tefo vêdil rabûye û mişterîyê xwe biriye qezê.

Li hatinê, Tefo, ku çing ketiye hundir, tavile xwe avêtiye bogirê dayikê û jê pirs kirîye, gotiye: “Etê (dayê) film çir bû, de kat ke!” Dayikê destpêkiriye, gotiye; “Tefo Tefo, cikê te bidîya, Bobî bi Jear va xerawîyên nemayî ji hev ra kirin, sondine pir neçê xwarin. Jearê te î bi bed û nêtxerab dîsa dest pê hilebazî û neheqîyan kir, got; Bobî çi ye, ez kulê jî nadime wî, wî nêsikê tu şîrket û mîrketan nakim!? Bobî jî, xizanê min, lawî reş ji husûrizê xwe da got, hetanî ku ez parê xwe nestînim û Jear î neheq bi dev û rûyan neynim herde, ma dayikê min jinika min we, ma dûnê alemê jina min neçê kiriwe!”

“Êê, lê Jear got çi?” Tefo dîsa ji dayikê pirs kiriye. “Ha, ji lawikê xwe ra bibêm” Gulê lêvegerandiye û gotiye; “Jear ê te yî devsist, xweli vi serî we, wîîîy ku tu roja newîne û destpîyê xwe qe baneke, got; Tahooo, ez kî me lawooo, ku min stûyê xwe li ber Bobîyê qûnbieq xar kir, bi sonde rû dunê we, bi şerda we, bi Kelamqedîma we, ez ê herim, li meydanê li pêş Camîyê (mizgeft) mîna kera bizirim!” Tefo gotiye; “Haho, etê lê çir kir! Etê etê, li Amerîqayê Camî ji ku da hatiye?” Dayikê lêvegerandiye, gotiye, “lawê min qe devê şorê î weng e, yanê li meydanê bajarî wan!”

Nuh Ateş
Bîrnebûn Hejmar 69 | 2017

About