DENDÎK

Hindik û rindik 
DENDÎK

Wê royê, yekî qala zeweşê zemanê berê tikir.

Weng digot:

“..Tewêyî çi birango, berê li Xelika her tiştî bi tam û bereket wû…

Wextê xermana, em ê bi nîvro lı sîya selê sêp rûniştana, sê, çar mal me teve hev şîv û nanê bixara…

Me zeweşê biqelişta, rengî sur e, mîna xûnê ye, tê bêyî xûnê pi berfê va teve hev kirine….

De tu ware, ji birangê xe ra bêm, mê bixara, çima bi tam, wekî mit wû.

Avê zêweş a bi devlêv û destên me da birijîya, tiliyên mê pê bi hev da binûskîna….

Ku zeweş teva dewû, vê carê me devlêv û tiliyên xê bialastana, me binî qalika birûçkanda, ew ê reqrût bikira…

Li ser paşî jî, em ê çexe ser dendikê zêweş biyana, me ew ê yek bi yek bixarana…

Hundurê dendika tamake xê xaş hewû…


Taho, çi dunêke derewin e lo!!! 
Niha her tiştî vê tam û tik e, bê xêr û bereket e!”

Min jî ew rona dîn. 
Tê bîra min, zerdelê darê malê İwikî Hecî Miçê ji tamê ne dihatin xarinê. 
Nihevsê yê xê têgihêştî yê mîna hengiv wûn. 
Ez jî tevê, xortê hîngê me xêr bi darê malê İwikê ne tikir, teçûn dizîya zerdela. 
Eşkun û İwikê xizan ti dest me da ketiwûn belê.

Me dendikê zerdala jî dixarin. 
Ê tahl ne, ê xê şîrîn bi me çiqas xaş tihatin. 
Ku te dixar şûn da, tameke lezîz li ser zimanê te tima.

Em bi dendikê zerdelan dılîstin jî. 
Her yekî ji me veqasî hev me dendik dikirin kortekê, paşê me pi dendikekî din, bi dorê li yê ti kortê da tixist. 
Yên ku te bi vî tonî ji kortê derxistî tewûn malê te.

Dendik binyat e, toxim e.. 
Zeweş jî dar jî vê dendik narûzin û bereketê nadin.

Di kurmancîya me da şorekê bi dendik heye.

Li dere din heye, tune ez nizam, li Xelika dibên, “ î dendika jê vi dertixê!”

Ku yek ji heqê karekî derket, tam ji tiştekî derxist, hîngê yê vê şorê bên.

Mesela ku yekî serê govendê rind gerand, ê bên, “ lê çir tikê lê, î dendika jê vi dertixê!”

Şorên me dine venge xaş pir in.

Mesela 
“ çîn jê vi derxistîn”

yan jî

“çîn jê koz kirin!”

Wextê ku yêk dikete rû yêkî din, ew rind xûlî tikir û ji rê vi dertixist, ê bigotina,

“î çîna jê vi dertixê”

yan jî

“î çîna jê koz dike.”

Ku me va şorina û yên din di çavê xe ra ne kirin, ku me ew dubara ne kirin û ne nivisîn, ew ê ji bîr biwin, com biwin herin. 
Ê com jî tewine.

Ziman dendikê kultura miletekî ye. 
Kultur bê ziman nawin. 
Piçûk û mezin, em gî pi zimên tên şîretkirin û terbîyekirin.


NUH ATEŞ – Birnebûn 30

About