Kinêrk

Nazar, kem göz yada kötü göz, insanın başına bir kaza veya bela getiren bakış olarak tanımlanır.

Bu kötü bakışı veya belayı bertaraf etmek içinde belli başlı semboller veya simgeler kullanılması gerektiğine inanılır.

Bunlardan en tanınmışı, nazar boncuğudur.

Kinêrk [kı:nerk] ise, küçük bir odun parçası ve kokusu olan bir ağacın dalından kesilmiştir.

Xalîkanlı’lar onu, Dara Kinêrkê olarak adlandırmışlardır.

Meyve vermeyen bir süs ağacıdır.

Ne tür bir ağaç olduğu bilinmiyor.

Eskilerin anlatımına göre, yıllar önce, Mala Sedlî Milosmên-in, Garmık (Arşıncı) yaylasındaki bahçesinde sadece bir tane kinêrk ağacı yetişiyormuş.

Xalikanlı’lar başta olmak üzere, yöredeki bir çok köy, kinêrk ağacından bir dal almak için Garmık yaylasına uğrarlarmış.

Bahçe sahibi rahmetli Sedla, bazen bu ağaçtan bir dal kesermiş, ve Xalikan’daki evine bırakırmış.

Kinêrk yapmak isteyen komşular, dostlar veya akrabalar, o daldan bir parça almaya gelirlermiş.

O ağaçtan kesilen bir dal, taze tar (ter), yumuşak nêrm ve hafif sivik [sıvık] olurmuş.

Kuruduktan sonrada sertleşir imiş.

Kinêrk-ı yapmak için, ağaç dalından alınan parçanın üstündeki, kabuk ve budaklar alınır.

Giysilere dikilmesi içinde, ortasına naqar (bıçakla almak / yontmak) vurulur ki, dikiş-ipi otursun veya çözülmesin.

Xalikan inanca göre, kinêrk; takılana enerji verir.

Kem gözden, kötülükten, beladan korur.

Kokusuyla ona huzur verir.

About