KÛÇIKÊ HESÎ COLO

Hesê Colo şivan bû.

Kûçikekî vî yê binar hebûye.

Te digot çiqasî binare, wiqasî binar bûye.

Hesê, çiqas li berxwe didayê, ew binara bi xwe re nedibirîye çolê.

Hes difikire
“Ez ê çi bikim çi nekim, vî binarî bibim çolê.
Min û pêz, ji gur û dizan biparêze.”

Bi ser wê yekê de, Hesê me, her ro ku pez ji fêzê radikirîye berîya xwe tiji nanê hûr dikirîye.

Berê xwe daye çolê, serî her pênç-deh gava carekê parîyek nan avitîye ber kûçikê xwe.

Kûçik her ku nan dixwarîye li dû Hesê çûyê.

Lê, nan li kê derê xilas dibûyê, kûçikê binar Hes û pez li wir berdidayê û vedigerîyaye gund.

Bi ser wê de kûçikê Hesê li herdê me bûye biwêjeke xweş û baş.


(Mem Xelikan – Bîrnebûn 30)

About