Hût
ÇÊROKA HÛT* Amedekar: Nuhê Hecî Malê Herşîd Çi hebûye û çi...
HERG PI MOTIR
Traktor (motir) ji salên 1952-1953'an bi şûnda hatiwûn...
Germîya Arê Şivanan
Di jiyana gelê kurd de, şivanan û şivanîyê...
CILÛQÊ ÇÊ
Elê me ê pir jîr û jêhatî bû....
Guman
Guman (gümân) sözcüğü Kürdçeden başka Türkçe, Arapça, Farsça gibi...
ŞIVA MIHÊ
Devê biharê, paşî'a zivistanê ye. Pezî...
Dallas
Rêzefîlimê TV Dallas (1978-1991) di wexta xwe da, ne...
Delal
Delal, Kürdlerin dilinden düşmeyen ve yüreklerinden haykırarak...
KEVRE MEZELA – Kilamên me
Her kilam û stranekê hekateke xwe heye. Hekat û...
Poraz û Sam
Di dîroka (tarîxa) gotini a Kurdan de, navên mîna...
BAYÊ MALÊ HEMZO Û GAYÊN ÇELO
Bayê Çolê (sam) ji axizê başûr/...
Av
Tarî bû. Dema ku ez bi rê ketim û berîyê xwe da Newalê Rapo havîn e....
Neden Derleme?
Ji bo ditîna vê rûpelê divê ku tu têkevî. TR: Bu sayfayı görebilmek...
DEVÊ ZÊD
Ji gundekî Qulekê du bira hespên xwe wenda dibin. Radibin li hespa digerin....
DENDÎK
Hindik û rindik  DENDÎK Wê royê, yekî qala...
ÇÛÇIKA MALÊ EHMEDÎ MESTÊ
Çûçikeke Mala Ehmedê Mestê hebûyê....
KÛÇIKÊ HESÎ COLO
Hesê Colo şivan bû. Kûçikekî vî yê binar hebûye. Te digot çiqasî...
QENERE
Hevalê min, dostê min û pixaltîyê min î delal Mem Xelikan di hejmara...
Orta Anadolu’da Klasik Kürd Evlerin Bir...
Alman Hermann Wenzel'in 1937'de yayınlanmış (Forschungen in...
ŞAR Û KITAN
Kinc û lîbas; perçeyek ji çand û kultura gel...
DEVNEGİRTİN
FERHENGOK Kurdî [Kurmancî] Tirkî civat toplum giregiran...
BARÊ TİRSÊ
FERHENGOK di pey arkasından text taht hewûye, hebûye mevcut...
Zûtik
Yekî ji wan gundên me li odê Hesî Bêkes qala...
GOŞTÊ XINZIR
Roke yekşemîyê Îbram, ji mal biderket. Xwe avite,...
Ateş Kültürü
Kürtlerin, ateşi kutsal bir varlık olarak görmelerinin tarihi...
Zêr
Bûkê malê Hesî Reşîya Eşê, ji...
Destpêkirin – to Begin – Başlamak
Ji bo ditîna vê rûpelê divê ku tu têkevî. TR: Bu sayfayı görebilmek...
Navenda gund
Min li Qonyê lîsê dixwand. Sal 1970 bû. Wê...
İç Anadolu Kürtlerinin tarihi – Nuh
ÖZEL RÖPORTAJ – HACİ GÜNEŞ, DİYARBAKIR...