Hût
ÇÊROKA HÛT* Amedekar: Nuhê Hecî Malê Herşîd Çi hebûye û çi...
Poraz û Sam
Di dîroka (tarîxa) gotini a Kurdan de, navên mîna...