Av
Tarî bû. Dema ku ez bi rê ketim û berîyê xwe da Newalê Rapo havîn e....
QENERE
Hevalê min, dostê min û pixaltîyê min î delal Mem Xelikan di hejmara...
Zûtik
Yekî ji wan gundên me li odê Hesî Bêkes qala...
Ateş Kültürü
Kürtlerin, ateşi kutsal bir varlık olarak görmelerinin tarihi...
Zêr
Bûkê malê Hesî Reşîya Eşê, ji...
Navenda gund
Min li Qonyê lîsê dixwand. Sal 1970 bû. Wê...