HERG PI MOTIR
Traktor (motir) ji salên 1952-1953'an bi şûnda hatiwûn...
CILÛQÊ ÇÊ
Elê me ê pir jîr û jêhatî bû....
Guman
Guman (gümân) sözcüğü Kürdçeden başka Türkçe, Arapça, Farsça gibi...
ŞIVA MIHÊ
Devê biharê, paşî'a zivistanê ye. Pezî...
Delal
Delal, Kürdlerin dilinden düşmeyen ve yüreklerinden haykırarak...